Trappstädning Örebro

För en bättre boendemiljö

Om oss

Kunden i första rummet

Det viktigaste för oss är att våra kunder ska vara nöjda. Det låter som en klyscha, men det handlar om en absolut sanning. En nöjd kund är en återkommande sådan och en nöjd kund står alltid reda att rekommendera oss vidare. Det ger ringar på vattnet och att vi lyckats med detta är något som bevisas av att vi idag är ett städföretag som sysselsätter med än 160 personer.

Det är vi nöjda med, men vi är mest nöjd med hur vi tagit oss an den här resan som startade redan 1988. Vår målsättning har varit att underlätta för kunderna och göra både vardagen och arbetslivet enklare. Vi ville förändra städbranschen och det har vi också lyckats med.

Vi skulle säga att personalen är nyckeln i detta. Vår personal utbildas regelbundet och för att få börja arbeta i vår regi så krävs det först en grundläggande - och omfattande - utbildning som ger ett så kallat körkort. Det skiljer oss från våra konkurrenter. Hos oss kastas ingen ut på öppet hav utan att först ha lärt sig att simma.

Personalen är där allting börjar och är personalen i fråga nöjd med arbetsmiljö, arbetsuppgifter och med sina arbetskamrater så kommer detta att synas på våra kunder. Nöjd personal är definitivt synonymt med nöjda kunder - det är vi fullständigt övertygade om.

Noggrannhet i minsta detalj

För oss så handlar det om noggrannhet in i minsta detalj och varje uppdrag - och uppdragsgivare - är lika viktiga för oss. Vi behandlar alla på samma sätt och det kan vi göra genom att vi är certifierade enligt kvalitetsledningssystemet SS EN ISO 9001:2008. Det ger oss tydliga rutiner - både gällande dokumenthantering, rutiner i arbetsgången, uppföljning och kvalitetsdokumentation.

Alla vet vad som ska göras och hur det ska ske. Det minimerar missförstånd och det minimerar risken för misstag. Oavsett om du anlitar oss som privatperson, företag, BRF eller som fastighetsägare så kan du vara trygg med att uppdraget kommer att genomföras enligt konstens alla regler och med ett tydligt syfte: att du ska bli nöjd och återkomma till oss.

Trappstädning som ökar trivseln i din fastighet